Documents

 

En aquesta Intervenció al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la CUP intervé amb els següents punts: 

  1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A CAN PUIG.
  2. APROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL SR. L I LA SRA. G. 
  3. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT INSTITUCIONAL AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ I A L'IMPULS DEL PROCÉS CONSTITUENT.
  4. MOCIÓ PRESENTADA UNÀNIMAMENT EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA.

 

​Tal com es pot veure en el document adjuntat, el sentit del vot de la CUP fou aprovat en el primer punt, malgrat la oposició de la creació d'una variant per l'autopista C-32 per enllaçar-se amb la Nacional II, tal com hem manifestat en anteriors plens municipals i en el nostre programa polític. En el segon punt, la CUP va votar a favor ja que es tracta d'un drama humà el qual calia posar remei. Mentre que en el tercer punt no només vam votar a favor sinó que vam emplaçar els següents acords: 

ACORDS:
– Que el Plenari de l'Ajuntament d'Arenys de Mar mostri el seu ferm compromís amb el Dret d'Autodeterminació dels Pobles.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar faci públic el seu suport institucional al referèndum d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya com a molt tard del setembre de 2017.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar participi activament en la creació d’un espai 

de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.
– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar insta a la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un Procés Constituent, conjuntament amb la societat civil i els moviments populars i que, en col·laboració amb les institucions, comenci a executar-se just després d'haver guanyat el Referèndum. 

– Que l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar es posi a disposició del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles l'execució del referèndum d'autodeterminació i per impulsar, en tot allò que faci falta, el Procés Constituent que haurà de dur-se a terme de manera immediatament posterior a la celebració de referèndum. 

– Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

Finalment el quart punt es va votar a favor. 

 

Moció presentada en nom de la Plataforma Preservem el Litoral per un nou model de gestió del litoral i en contra del projecte "Defensa de las playas de S'Abanell y la Marina", del MOPU.

El següent document exposa l'argumentari que ha pres la CUP Arenys de Mar en relació la moció de censura que es va presentar al passat ple del 6 d'abril de 2016 a l'equip de govern format per Junts x Arenys.

Posicionament de la CUP Arenys de Mar respecte la moció de censura a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Aquest parlament va ser llegit a dues veus; la primera part per en Gerard Termes i la segona per en David Caldeira, ambdós regidors de la CUP Arenys de Mar.

Pàgines