L’ASSEMBLEA LOCAL HEM INICIAT LES VIES LEGALS PER EXPROPIAR HABITATGES BUITS D’ENTITATS FINANCERES

La proposició d’ordenança sobre els habitatges buits es va aprovar el passat ple de gener com una condició indispensable pels pressupostos del 2017

La CUP nacional aquest dimarts 13 de gener va presentar la proposta per expropiar habitatges buits propietat d’entitats financeres mitjançant vies legals en els municipis. Des d’Arenys de Mar, la nostra assemblea local va activar aquesta proposta a través de l’ordenança per regular la inspecció i detecció d’habitatges desocupats el passat ple de gener de l'Ajuntament. Una ordenança que es va considerar com una condició indispensable per aprovar els pressupostos de l’Ajuntament del 2017. 

Glòria Rubio i Maria Sirvent després de la trobada d'electes de la CUP-PA que porten temes d'habitatge
La proposició d’ordenança per regular els habitatges buits a la vil·la pretén una gestió del sòl perquè no estigui al servei del mercat ni subjecte als interessos especulatius. Per tant, el que hem fet és redactar una ordenança on s'estableixin les condicions per determinar quan els habitatges de categoria residencial d'Arenys tindran la condició de desocupats amb caràcter permanent i d’aquesta manera, si els pisos no estan ocupats podran incentivar el mercat de lloguer. A més també, es convidarà als propietaris a la cessió o ocupació d'aquests immobles.

La presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent a la vila genera tota una sèrie d'inconvenients. Per una banda, provoquen una degradació de l'edifici on es troben i per altra banda, ens obliga a créixer i a construir de manera innecessària. Actualment, la mitjana del preu de lloguer se situa en 576 euros al mes, una xifra que es podria reduir amb la regulació d’aquests pisos i per tant, facilitarà l'accés a l’habitatge a un gran nombre de persones.

Cal remarcar que segons l’informe sobre la situació del sensellarisme al poble elaborat per la Cooperativa Suara del 2016 es detectaven un total de 103 habitatges desocupats propietats d’entitats financeres i 31 persones sense llar o amb situació d’un habitatge insegur. Des de la CUP reivindiquem que s’ha de garantir el dret a l’habitatge, com un dret social fonamental.

El passat 2016 el govern català avançava la Llei 4/2016 que preveia les expropiacions d’ús i temporals d’habitatges buits per causa d’interès social la qual va quedar suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol. Tot i això, des de la CUP apostem per una política legislativa decidida i resolutiva en relació amb l’expropiació definitiva d’aquests habitatges als nostres municipis. Tanmateix, l’ordenança que hem elaborat és una declaració de principis que esperem ressulti efectiva i també de voluntats per una majoria sobre la justícia social 

 

 

El 2016 a Arenys hi havia 103 habitatges desocupats propietats d’entitats financeres i 31 persones sense llar.